[ 0 ] ks tovaru

FACEBOOK

REKLAMA

GURU v ponuke ....
Navštívte nás!
Benzár Mix ....
Kompletný sortiment
SENSAS Feeder ...
Veľa tovaru skladom ...

Reklamácie tovaru

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady nepoužitého tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym použitím nášho tovaru.

Vrátenie tovaru:

Ak nie ste spokojný s našim tovarom, môžete nám ho nepoužitý a nepoškodený vrátiť do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spolu s tovarom musíte zaslať aj faktúru, ktorú sme vám vystavili. Tovar musí byť nerozbalený!

Peniaze vám vrátime bankovým prevodom na váš účet uvedený pri reklamácii alebo poštovou poukážkou na vašu adresu a meno. Dôvod vrátenia tovaru nie je potrebné uviesť, avšak ak dôvod uvediete ,pomôžete nám v rozvinutí kvality našich služieb za čo vám budeme vďační.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

a) tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa / výrobcu tovaru. 

b) nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (nesprávne údaje, nereaguje na emaily, sms, nedvíha telefón, nedostupný ..). 

c) v prípade, že sa v e-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná (napr. pokiaľ ide o tovar ktorého cena sa odlišuje od obvyklej ceny u konkurencie, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 € alebo iná očividne chybná cena), predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za korektnú cenu.

Ak kupujúci v tomto prípade s korektnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15. pracovných dní.

  •  x 
    [ 0 ] ks tovaru